Homepage 2018-06-11T09:08:39+00:00

Stichting Social Delta Zeeland

Stichting Social Delta Zeeland streeft naar een werkelijke inclusieve Zeeuwse samenleving, een maatschappij waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt, ongeacht achtergrond, gezondheid, rijkdom en dus ook ongeacht beperking en ongeacht de mate van ondersteuningsbehoefte.

Avada Macbook Image

‘Samen spelen , Samen leren, Samen werken’;

op weg naar het verder stimuleren van een inclusieve Zeeuwse samenleving!

Stichting Social Delta Zeeland (SSDZ) is in 2017 opgericht na het opheffen van MEE-Zeeland. Social Delta Zeeland is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en werkt aan een gezamenlijk te ontwikkelen aanpak voor een ‘algeheel inclusieve Zeeuwse samenleving’, zodat integratie en sociale inclusie in de alledaagse praktijk worden gerealiseerd.

Veel dure woorden, maar het komt er op neer dat we tot doel hebben dat alle kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen en later samen kunnen werken. Het wel of niet hebben van een beperking, mag geen beletsel vormen om mee te doen in de samenleving. We streven naar een maatschappij waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt, ongeacht achtergrond, gezondheid, rijkdom en dus ook ongeacht beperking en ongeacht de mate van ondersteuningsbehoefte.

Omdat beelden soms nog beter uitleggen wat we bedoelen is in deze mini-documentaire in beeld gebracht welke goede voorbeelden hiervan al zijn in Zeeland.

Samenvatting beleidsplan Stichting Social delta Zeeland

Inclusief | Innovatief
“Samen bouwen we aan een inclusieve Zeeuwse samenleving door innovatie en uitvoer van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking”

Download ons beleidsplan

Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Social Delta Zeeland

  • De heer A.A.J. Huijsmans, voorzitter
  • De heer D.C. Kruis, secretaris
  • Mevrouw C.F.G.R Lotterman-Koenraad, penningmeester
  • De heer J.J. van Ginkel, lid
  • De heer P.P.J. den Boer, lid
  • Mevrouw T.A. Snijders-de Vos, lid

Bestuurders van Stichting Social delta Zeeland ontvangen alleen een onkostenvergoeding

Actueel verslag

Stichting Social delta Zeeland is een startende stichting. Het activiteitenprogramma wordt momenteel opgesteld en zal medio 2017 starten.

Balans

Stichting Social Delta Zeeland is een startende stichting. Een balans zal begin 2017 voorhanden zijn.