samen spelen, samen leren, samen werken

Op weg naar het verder stimuleren van een inclusieve Zeeuwse samenleving!

Stichting Social Delta Zeeland (SSDZ) is in 2017 opgericht na het opheffen van MEE-Zeeland. SSDZ is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en werkt aan een gezamenlijk te ontwikkelen aanpak voor een ‘algeheel inclusieve Zeeuwse samenleving’, zodat integratie en sociale inclusie in de alledaagse praktijk worden gerealiseerd.

Dure woorden, maar het komt er op neer dat we tot doel hebben dat alle kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen gaan en later samen kunnen werken. Het wel of niet hebben van een beperking, mag geen beletsel vormen om mee te doen in de samenleving. We streven naar een maatschappij waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt, ongeacht achtergrond, gezondheid, rijkdom en dus ook ongeacht beperking en ongeacht de mate van ondersteuningsbehoefte.

En omdat beelden soms nog beter uitleggen wat we bedoelen, is in de mini-documentaire hiernaast in beeld gebracht welke goede voorbeelden er al in Zeeland bestaan.