De heer G.R.J. van Heukelom – voorzitter
De heer drs. P.H.A. Brakman – secretaris
De heer drs. D.C. Kruis – penningmeester
De heer D.J. van den Bout- lid
De heer F. de Paauw – lid
Mevrouw S. Szarafinski – lid

De heer L.J. Lagendijk – administrateur

Mevrouw S.J.J. de Vos – bestuursondersteuning

De heer G.R.J. van Heukelom
De heer G.R.J. van HeukelomVoorzitter
De heer drs. D.C. Kruis
De heer drs. D.C. Kruispenningmeester
De heer D.J. van den Bout
De heer D.J. van den Boutlid
De heer drs. P.H.A. Brakman
De heer drs. P.H.A. Brakmansecretaris
Mevrouw S. Szarafinski
Mevrouw S. Szarafinskilid
De heer F. de Paauw
De heer F. de Paauw lid
De heer L.J. Lagendijk
De heer L.J. Lagendijkadministrateur
Mevrouw S.J.J. de Vos
Mevrouw S.J.J. de Vosbestuursondersteuning