Missie

Stichting Social Delta Zeeland werkt samen met ervaringsdeskundigen en Zeeuwse partijen aan een gezamenlijk te ontwikkelen aanpak voor een ‘algeheel inclusieve Zeeuwse samenleving’. Op deze manier willen we integratie en sociale inclusie in de alledaagse praktijk structureel realiseren.