Werken en Studeren op maat
Mensen op MBO-niveau makkelijker te begeleiden naar de arbeidsmarkt.