Integreren ‘ondersteuningsdenken & inclusie’ in opleidingen HZ University of Applied Sciences

Het hoger beroepsonderwijs levert high professionals af voor de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen binnen het beroepenveld moeten een vertaalslag krijgen naar opleiden. Immers de professionals ‘van morgen’ worden door de HZ University of Applied Sciences, in samenwerking met de externe omgeving, opgeleid. Stichting Social Delta Zeeland gaf HZ de kans verder te werken aan de versterking van de samenleving. Daarvoor zijn projecten ontwikkeld en uitgevoerd die studenten inzichten geven in die samenleving die inclusiever moet worden.
In aanloop naar de stichting Social Delta Zeeland is HZ een budget ter beschikking te gesteld voor het integreren van ‘ondersteuningsdenken & inclusie’ in de curricula van passende opleidingen in de HZ en een voorstudie te doen met betrekking tot het beoogde (academische- en toegepaste) onderzoeksprogramma van de stichting Social Delta Zeeland i.o. Deze stichting beoogt initiatieven op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie in het sociaal domein te initiëren. Deze initiatieven zijn vooral gericht op inclusie van en ondersteuningsdenken naar mensen met mogelijkheden.

Doelen:

  1. het opstellen van een passende onderzoeksagenda, gebaseerd op de huidige, state-of-the-art stand van zaken in relevante wetenschapsgebieden waarmee, met behulp van SSDZ, een impuls  aan het kennisgebied kan worden gegeven.
  2. Integreren van ‘ondersteuningsdenken & inclusie’ in de curricula van passende opleidingen in de HZ.

Activiteiten:

  • Ontwikkelen onderzoeksplan
  • Ontwikkelen en uitvoeren onderwijsmodule ‘De inclusieve arbeidsmarkt’ bij HRM
  • Begeleiden vooronderzoek pilot ‘De Wissel’ en inzetten stagiair voor pilot
  • Doorontwikkelen, opnieuw uitvoeren en effectmeting onderwijsmodule ‘De inclusieve arbeidsmarkt’ bij HRM
  • Begeleiden pilot ‘De Wissel’ en waarborgen handboek
  • Onderzoek attitude studenten SW t.a.v. LVG-sector
  • Gerichte opdracht geven aan curriculum groep SW om LVG-kennis te verankeren

De opgedane inzichten zijn en worden opgenomen in de programma’s van Social Work, Human Resource Management en Pedagogiek, waardoor studenten in aanraking komen met de nieuwste inzichten en vooral een voortdurende onderzoekende houding zullen hebben in hun toekomstig beroepenveld.

Niet in de laatste plaats moet worden vermeld dat in HZ, mede door de inzichten van Social Delta Zeeland, studenten met handicaps, maar bovenal met vele talenten, goed en succesvol kunnen studeren in HZ. Daarnaast heeft HZ, in samenwerking met Orionis, goede contacten om mensen werkervaring te laten opdoen. Zo kunnen we samenwerken aan die betere wereld.