Visie

Stichting Social Delta Zeeland heeft de visie dat het wel of niet hebben van een beperking, geen belemmering mag zijn om mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat alle kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen gaan en later samen kunnen werken en leven.